Alaplı Mollabey Ortaokulunda "Tubitak" Bilim Fuarı Alaplı Mollabey Ortaokulunda "Tubitak" Bilim Fuarı

Aytek Yat İmalat Kooperatifi, tarafından Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde denizden 3-4 km uzaklıkta bulunan sahada yat tersanesi kurmak için müracaat etmesi üzerine konu meclise getirildi.

Yat Tersanesi kurulumu için meclise gelen gündem maddesi şöyle:
Meclis’te Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 103 ada, 16 ve 17 parseller, 104 ada, 1,2,3,4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar ile 2.763,01 m²’lik tescil harici alan üzerinde “Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması husununun görüşülmesi.
Gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.


Muhabir: Öznur Güneş