Filyos Belediyesi’nin Erol Acar başkanlığındaki Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısında belediyenin 2023 mali yılı kesin hesap kararı açıklandı.

Karar metni şöyle:

1. Kanunlarla tahsili Belediyelere verilmiş olan gelirlerin tahsil edildiği

2. Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 60.maddesinde belirtilen ihtiyaçlar karşılığında sarf edildiği,

3. Bütçede tertibi bulunmayan kalemlerden harcama yapılmadığı,

4. 2023 Mali Yılı Gelirlerinin; 102.497.809.81.-TL.olduğu, 2023 Mali Yılı Giderlerinin: 69.826.346.71.-TL.olduğu,

Tahsilatı yapılamayan 4.289.456,54.-TL. Gelir Tahakkukunun tahsil edilmek üzere 2024 Mali yılına devir ettiği görülerek, 2023 Mali yılı Kesin Hesabı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince kalem kalem oya sunularak yapılan işaretle oylama neticesinde; meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir”.

Filyos önceki Belediye Başkanı  Ömer Ünal, belediye devir teslim töreninde borcu bulunmayan belediyeyi kasasında para ile bıraktıklarını açıklamıştı. Son meclis toplantısında belediyenin gelirinin giderinden çok olduğu anlaşılırken, kasada yaklaşık 33 milyon lira kaynak bulunuyor.

Çaycuma'da 19 Mayıs Çaycuma'da 19 Mayıs

1-49

Kaynak: Haber Merkezi