Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Yönetmeliğin ekinde yer alan 5 ilçenin sınıfı değiştirildi. Bu değişiklikler, 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Kazılardan ne çıktı? Prof. Dr. Şahin Yıldırım anlatacak Kazılardan ne çıktı? Prof. Dr. Şahin Yıldırım anlatacak

Yapılan bu değişiklikle birlikte, mülki idare amirlerinin atama, değerlendirme ve yer değiştirme sürecinde söz konusu ilçeler için yeni düzenlemeler geçerli olacak. Değişikliklerin hangi ilçeleri kapsadığı ve yeni sınıflandırmanın detayları ise Resmi Gazete'de açıklandı.

Bu düzenlemelerin, ilçelerin idari yapısında ve yönetiminde önemli etkiler yaratması bekleniyor. Yeni sınıflandırmalar, ilçelerin gelişim düzeyine, nüfus yoğunluğuna ve çeşitli idari kriterlere göre belirlendi.

Kararnameye göre 3. Sınıf ilçe olan Zongulak’ın Çaycuma ilçesi 2. Sınıf ilçe oldu.

Mulki

Kaynak: BÜLTEN