Miras avukatı miras hukukunun alanına giren her çeşitli adli prosedür ve uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan kimsedir. Miras avukatı olabilmek için şahıs daha çok miras hukukuna dair davalara bakmalı ve bu alanda kendini geliştirmelidir. Teorik verisini ilerletmenin beraberinde tecrübeyle bu verileri desteklemelidir. Miras, bir kimsenin ölümünden sonra aktif ve pasifleriyle beraber bütün malvarlığının mirasçılara geçip gitmesini söylem etmektedir.

Bilgi Arayışlarınıza Yeni Bir Boyut Katın Bilgi Arayışlarınıza Yeni Bir Boyut Katın

Buna göre mirasın intikalinde bireyin sahip olunan malvarlığı ile borçları dahi mirasçılara geçmektedir. Miras hukuku şayet bireyin mirasının hangi şartlarda geçeceğiyle ilgilenir. En iyi miras avukatı miras hukuku mevzuatına hâkim, müvekkilleri bu alanda bilgilendiren ve meydana gelebilecek hak kayıplarını öngörüp engellemeyi amaçlayan avukatlardır.

Yalnızca mirasın paylaşımı ile değil, vasiyetnamenin hazırlanması gibi hususlarda dahi müvekkillerine yol gösterir. İstanbul Miras Avukatı Melda Merve Tekcan miras hukuku avukatı miras hukukuna dair pek çok davaya bakmaktadır. Bu davaları tapu iptal davası, tenkis davası, reddi miras davası, ortaklığın giderilmesi davası, muris muvazaası davası, mirasçılık belgesinin iptali davası olarak saymak mümkün olabilir.

Miras davası avukatı bunların dışında vasiyetnamenin düzenlenmesi, iptal edilmesi, mirastan feragat sözleşmesi hazırlama, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi ve incelenmesi işlemlerinde adli müşavirlik ve dava takibi yapmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi