Belediye Başkanından ikametgah çağrısı: İlçemizi ayağa kaldıralım Belediye Başkanından ikametgah çağrısı: İlçemizi ayağa kaldıralım

Frenk veya Efrenç, Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verilen ad. Osmanlı zamanında Fransızların bölgede olduğu yıllar kömür ile alakalı 1890 ile 1936 yılları arasındadır. Kısa bir süre Fransız yerleşimi olabilir . Fakat eğer bu köy halen  Frenk yerleşimi ise ; görünüşleri itibari ile  köyde yaşayanların tiplerinden anlaşılırdı. Çünkü asimile olmaları için 100 yıl yeterli bir zaman değildir. Fakat o yıllarda  Devrek’te sıklıkla Rum ve Ermeni ve Çerkez köyleri de bulunuyordu. Frenk ismi Anadolu’da bazı ürünler için de kullanılıyor. Mesela bölgemizde yetişen Frenk Üzümü de var. Bugün halen köylüler tarafından , köyün bir kısmına Aşağı Frenk olarak isimlendiriliyor.
Zonguldak'ta pek çok köy eski yabancı yerleşimidir.
Bu köy hakkında bir de başka iddia var Eğer iddia edildiği gibi bugünkü köy sakinlerinin çoğunluğunun “Çepni “ oldukları doğru ise, bu Osmanlı'da 1860'lara kadar göçebe hayatı yaşayan ve bu tarihten sonra yerleşik hayata zorlanan insanların yerleşimi olarak görebiliriz. 
Yine iddialardan biri de,  köye ilk yerleşimin İskitler olduğu vurgulanıyor. İskitlerle ilişkilendirilen , Kimmerliler bölgemizde MÖ.8 yüzyılda görülmüşler.  Fakat bu bilgiler Batı Karadeniz için genel bir bilgi. Bir köy gibi nokta bir alanda bu kadar derin bir araştırmanın yapıldığını sanmıyorum.
Zonguldak'a 40 km, Devrek'e 12 km uzaklıkta olan Oğuzhan köyü Karadeniz iklimi hakimiyeti altındadır.
Köy sakinlerinin geçimi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayanır.
Köyde sağlık ocağı ve sağlıkçı evi bulunmaktadır.
Köyde bugün ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Oğuzhan köyü ;  Kadıköyü , Kurdoğlu, Gedikoğlu ,Çilleroğlu, Tığlar , Sirkecioğlu , Sayılıoğlu, Kabasakallar mahallelerinden oluşmaktadır. 
Hayati Yılmaz ile
Zonguldak Tarih

C82Cf148 464B 4D4B Ab5E B509Cf7B89D7

Kaynak: Bülten