Zonguldak İl Müftülüğü web sayfasından yapılan duyuruda, yurtdışı görevi, ücretsiz izin, sağlık raporu, geçici görevlendirme vb. sebeplerle görevinden (geçici süreyle) ayrılan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım’ların yerine 2022 yılı DHBT sonuçlarına göre açıktan vekâleten atanacakların tespitini ve sıralamasını yapmak üzere mülakat sınavının yapılacağı duyuruldu.

Koşun olay var: Burhan Sezgin Shell’de BMW jipten, Vito’ya metresini mi aktardı? Koşun olay var: Burhan Sezgin Shell’de BMW jipten, Vito’ya metresini mi aktardı?

İŞTE ŞARTLAR:

İlgi : a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (86.madde). b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. c) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği. e) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 03/11/2014 tarihli ve 94013213-903- 6066 sayılı yazısı. İlimiz ve İlçe Müftülükleri’mizde yurtdışı görevi, ücretsiz izin, sağlık raporu, geçici görevlendirme vb. sebeplerle görevinden (geçici süreyle) ayrılan İmam-Hatip ve MüezzinKayyım’ların yerine 2022 yılı DHBT sonuçlarına göre açıktan vekâleten atanacakların tespitini ve sıralamasını yapmak üzere ilgi (e) yazı uyarınca mülakat sınavı yapılacaktır. I-Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranacak Şartlar 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “ortak nitelik” şartını taşımak,
2- İlgi (e) yazı gereği 2022 yılı (KPSSP 122, KPSSP123, KPSSP124) DHBT’ den 50 ve üzeri puana sahip olmak.
3- Vekil İmam-Hatip olarak atanmak için en az İmam-Hatip Lisesi veya Dini Yükseköğrenim mezunu olmak veya mezun olabilecek durumda son sınıf öğrencisi olmak.
4- İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmaya engel bir özrü bulunmamak.
5- 657 sayılı DMK’nun 125/E maddesi gereği veya KHK ile Devlet Memurluğundan çıkartılmamış olmak.
6- Yukarıdaki şartları taşıyanlar ile halen vekil olarak görev yapanlar da sınava başvuruda bulunabilecektir.
II-Başvuru Şekli Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 30/04/2024 - 14/05/2024 tarihleri arasında mesai günleri saat: 08.30-17.30 arasında istenen belgelerle birlikte İlimiz Müftülüğüne şahsen veya başvuru belgelerini eksiksiz getirmeleri halinde üçüncü şahıslar aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.
Bu duyuruda belirtilen şartlara uygun olmayan (posta, faks ve e-posta) yapılan müracaatlar ile 14/05/2024 Salı günü saat 17:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III-Atama İşlemleri
1- Yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Atama (yalnız) mülakat puanı esas alınarak en yüksek puan alandan başlanmak suretiyle yapılacaktır. Acil ihtiyaç durumunda Arşiv Araştırması tamamlananlar arasından sıra gözetmeksizin atama yapılabilecektir.
2- Başarılı olup aynı puana sahip olanlarda; öğrenim durumu yüksek olana; sonra hafız olana; daha sonra DHBT puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
3- Halen İlimize bağlı ilçelerdeki camilerde vekil olarak görev yaparken sınava girip başarılı olana sıra gelmesi halinde görev süresi sona ermeden yeni teklif yapılmayacaktır.
4- Görev süresi dolmadan kendi isteği ile ayrılanların atamaları yapılmayacaktır.
5- Vekâlet süresi sona erenlerin durumuna göre (toplam vekâlet süresi, görevde verimliliği vb. durumlar göz önünde bulundurularak) tekrar görevlendirme yapılabilecektir.
IV-Diğer Hususlar
1- Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacaktır. Bu sebeple numarasını değiştiren adaylar İlimiz Müftülüğünde vekil görevlendirme işlemlerini takip eden personele ulaşarak bilgi güncellemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
2- Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler listenin sonuna eklenecek olup, tekrar sırası gelmedikçe ikinci bir hak tanınmayacaktır.
3- İlan süresince Başkanlığımızca yeni bir düzenleme veya açıktan personel alımı (kadrolu/sözleşmeli vb.) duyurusu yapılması halinde ilan güncellenebilecektir.
V-Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler
Adayların aşağıdaki belgeleri şahsen veya üçüncü şahıslar aracılığıyla ıslak imzalı dilekçeleri ve diplomalarının aslı (Öğrenci oldukları için diplomaları üniversitelerde olanların fakülte sekreterliğince aslının aynıdır onaylı ıslak imzalı ve mühürlü diploma fotokopileri veya barkotlu e-devlet çımtısı) yanlarında bulunmak kaydı ile İl Müftülüğü Personel Kısım Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
1- Dilekçe (İl Müftülüğü’nden temin edilecektir).
2- T.C Kimlik No’lu Nüfus Cüzdan Fotokopis
3- Mezun durumda olanlar müracaat esnasında, diplomanın aslı veya tasdikli fotokopisiyle, geçici mezuniyet belgesi olanlarsa belgenin aslı veya e-devlet’ten alınacak barkodlu e-mezuniyet belgesiyle.
4- Hafızlık Belgesi’nin aslı veya tasdikli fotokopisi (Hafız olduğunu beyan edenler için).
5- İş Talep Formu ( 2 Adet Fotoğraf/Biyometrik) Arka Beyaz Fon olacak şekilde çekilmiş olması.
6- 2022 yılı DHBT (en az 50 ve üstü puana sahip) sonuç belgesi.
7- Askerlik Terhis Belgesi. VI-Sınav Konuları ve Puan Değerleri. - Kur’ an- ı Kerim (Kıraat ve Yüzünden Okuma), Puan Değeri (40) - Kur’an-ı Kerim (Ezber) Puan Değeri (30) - Dini Bilgiler ve Meal Bilgisi ( İtikat, ibadet, siyer, ahlak konuları), Puan Değeri (30)
VII-Sınav Yeri ve Tarihi
1- Sınav tarihi, müracaat durumuna göre https://www.zonguldak.diyanet.gov.tr web adresinden 15/05/2024 tarihinde yayınlanacaktır.
2- Sınava katılacak adayların sınav tarihlerinde saat: 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Sınav sonuçları Zonguldak İl Müftülüğü https://www.zonguldak.diyanet.gov.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VIII-İletişim
Ontemmuz Mah. Mimar Sinan Sok. No:2 Merkez/ZONGULDAK Telefon : 0 372 253-03-64” denildi.

Muhabir: Gamze Taşdemir