Düzce Üniversitesi ve ilgili kurumlarca Yığılca’da arıcılığın geliştirilmesi için hazırlanan Kovanda arı, Yığılca’da hayat var projesi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımı ile başladı. Bölgede bulunan arıcılara çeşitli desteklemelerin yapılacağı projenin tanıtımında konuşan YÖK Başkanı Özvar, “Üniversitelerimiz bir taraftan üretimin ve teknolojinin temellerini oluşturan bilimsel çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütürken, diğer taraftan da sosyal kültürel be entellektüel gelişime katkı sağlarlar. YÖK olarak bizde üniversitelerin bu çok katmanlı yapılarını dikkate alarak okullarımızı rekabetçi, yenilikçi, ekonomik ve sosyal gelişimi açık kurumlar haline getirmek için büyük bir gayret içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Üniversitelerin her birinin öncelikle fark oluşturabilecekleri ve ön plana çıkabilecekleri alanlarda uzmanlaşmalarını teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu anlayış çerçevesinde misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma konusundan son yıllarda fevkalade önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Düzce Üniversitemize de bulunduğu coğrafya ve bölgesel gelişme potansiyelleri göz önünde bulundurularak sağlık ve çevre alanlarında ihtisaslaşma misyonu yükselmiştir. Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz bu alanlar başta Düzce ve çevresi olmak üzere ülkemize mühim katkılar sunma kapasitesine sahiptir. Dünya arı günü çerçevesinde Düzce’de bulunuyoruz. Düzce Üniversitesi arıcılığı desteklemek ve geliştirmek için geliştirdiği proje çerçevesinde kamudan ve dışardan kurumlarında aynı olduğu bu proje ile bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına ve önemli bir değerimiz olan Yığılca bal arısı eko tipinin tanıtılmasına yönelik katkı da bulunacak adımlar atılmıştır. Geliştirilen projenin diğer boyutunu gençler, kadınlar ve işsizler gibi dezavantajlı grupların desteklenmesi oluşturmaktadır. Bu gruplara mensup bölge insanının istihdama dahil edilmesi ülkemiz adına sevindirici bir gelişmedir” şeklinde konuştu.

“Yığılca arısını geliştiriyoruz”

Yığılca’nın arısının geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Yığılca balı, arısı Tarım Bakanlığımız tarafından takip edilen teşvik edilen bir gen türü. Bunun korunması amacı ile bugün benimde şu anda dönem başkanlığını yaptığım MARKA tarafından desteklenen Kovanda Arı Yığılca’da hayat var projesinin Dünya arıcılık gününde lansmanını yapıyoruz. Yığılca arısını geliştiriyor, çeşitli çalışmalarla destekliyoruz” dedi.

Kuran kurslarına yoğun ilgi Kuran kurslarına yoğun ilgi

Programda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Arıcılık Araştırma Merkezi sorumlusu Meral Kekeçoğlu’da proje ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Proje çerçevesinde bölgede bulunan arıcılık yapan çiftçilere arı kovanı, arı, üretim öncesi ve sonrası gerekli malzemeler ile ilgili desteklemelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA