5 yılın sonunda arkamdan ne diyecekleri daha önemli 5 yılın sonunda arkamdan ne diyecekleri daha önemli

TBMM 1. Dönem Bolu (Zonguldak) Milletvekilleri;
Abdullah Sabri Aytaç, Cevat Abbas Gürer, Fuat Umay, Abdulvahap Öner, Nuri Aksu, Mehmet Şükrü Gülez, Tunalı Hilmi, Yusuf İzzet Met Kurucu Mecliste Bolu Mebusu olarak göreve geldiler.
TBMM kurulduktan kısa bir süre sonra, 18 Haziran 1920 tarihli karar ile Zonguldak Bağımsız liva haline getirildi.

TBMM 2’İNCİ DÖNEM İLK ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ
11 Ağustos 1923 tarihinde TBMM 2. Dönem Milletvekilleri olarak Halil Türkmen, Tunalı Hilmi, Ahmet Ragıp Özdemiroğlu, Yusuf Ziya Özenci ilk Zonguldak milletvekilleri olarak seçildi…

1 Kasım 1923 tarihinde bütün Mutasarrıflıklar Vilayete çevrilmiş, Mutasarrıflar da Vali olarak ilan edilmişlerdir.

Yüksel Yıldırım-22 Nisan 2022
Kaynak: Meclis arşivi.
Zonguldak Nostalji

Editör: Yeliz Alagöz