Osman Haberal: Başta karşıydım ama yapıldıktan sonra hoşuma gitti Osman Haberal: Başta karşıydım ama yapıldıktan sonra hoşuma gitti

Meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşüldü. 

Gündemin 3'üncü maddesi şöyle:
2024 Yılı Köylere ait içme suyu bedellerinin belirlenmesi ve gelecek yıllarda belirlenecek olan ücretlerin yeniden değerleme katsayısı oranında arttırılması hususunun görüşülmesi. 
Gündem maddesine göre köylerde kullanılan su ücretlerine zam gelmesi gerektiği ve zam tarifesi görüşüldü.
İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, seçim öncesi suya yapmamak gerektiğini belirterek "Eğer seçimden önce zam yapmayacaksak seçimden sonra da yapmayalım. Söz mecliste; ben suya zam yapmayalım diyorum" dedi. 

Meclis üyelerinden Başkan Necdet Karaveli'ye destek geldi. Geçen yılki su tarifesinin aynı şekilde uygulanacağı hususu mecliste oy birliği ile kabul edildi. 

Gündemin 4'üncü maddesi şöyle:
İlimiz genelindeki köy yollarında otokorkuluk ihtiyaçlarının belli bir programa bağlı olarak çözülmesi amacıyla, 2024 yılı  Oto korkuluk alımı için ayrılan 200.000,00 TL ödeneğin ihtiyaca cevap vermeyeceği anlaşıldığından 2024 yılı ödeneğinin arttırılması ile takip eden yıllarda yüksek ihtiyaç doğrultusunda ödeneğin arttırılması hususunun görüşülmesi. 

Gündemin 5'inci maddesi şöyle:
Kdz. Ereğli İlçesi Ortaköy – Hasbeyler – Düzpelit Köylerini birbirine bağlayan ve Ereğli – Devrek Yolu çalışmaları dolayısıyla servis yolu olarak kullanılan yolda, bakım ve onarım çalışmalarının yapılabilmesi için, İl Özel İdaresi Yol ağına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler, İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 5 – 1 sayılı raporlarının görüşülmesi. 
Gündem maddesi komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. 

Gündemin 6'ncı maddesi şöyle:
İç Denetçi Sinan Ayaşlı tarafından 2023 Yılı İç Denetim Programı kapsamında “ İmar Planlama ve Uygulama Yönetimi” denetim alanına yönelik sistem ve uygunluk denetimi gerçekleştirilmiş olup, bu denetim sonucunda hazırlanan 2024-1 Numaralı Denetim Raporunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 38’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi. 

Bir sonraki meclis toplantısının 7 Şubat çarşamba günü yapılması kararıyla toplantı sona erdi. 
 

Muhabir: Öznur Güneş