'Hastayı kabul etmedi ve ölüme terk etti' beyanlarının tamamen art niyet taşıdığını ifade eden Gülçin Türkmen "Hastayı kabul etmedi ve ölüme terketti' beyanları tamamen art niyet taşımakta ve yanlıştır. Öncelikle haberi yapan basın kurumunun da özür dilemesini ve yeterli araştırmayı yaparak heberleştirmeyi beklemekteyiz" diye konuştu. 

CHP'de neler oluyor: Aralarında soğuk rüzgarlar esiyor! CHP'de neler oluyor: Aralarında soğuk rüzgarlar esiyor!

SES Şube Başkanı Gülçin Türkmen'in açıklaması şöyle:
"Dr. Metin Pehlivan İle İlgili basında çıkan haberlere dair zorunlu açıklama
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışan arkadaşımız Dr. Metin PEHLİVAN ile ilgili bazı yayın kuruluşlarında çıkan haberleri üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sendikamız işkolu emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik hakları yanında halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkını da savunmakta ve mücadelesini yürütmektedir. 
Bu duyarlılıkla basında çıkan haberler üzerine yaptığımız araştırmada;
Hekim arkadaşımızın 22 Mart 2024 Cuma günü öğleden sonra resmi izinli olduğu ve hastane dışında olduğu resmi belgeleri ile sabit olduğu görülmüştür. Bu nedenle de ifade edilen “hastayı kabul etmedi ve ölüme terketti” beyanları tamamen art niyet taşımakta ve yanlıştır. 
Bu hasta anılan günde Bursa’dan gelmiş olup Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi aciline başvurmuştur. Acil servisten aranan Dr. Metin Pehlivan izinli olduğunu onkolojik tedavinin ancak poliklinik koşullarında düzenlenebileceğini acil bir durum var ise sürecin acilde bulunan hekimlerce yönetilebileceğini ifade etmiştir. 
Dr. Metin Pehlivan bu hastayı en son yaklaşık olarak 1,5 ay önce görmüştür. Bu kadar süre boyunca görmediği hastaya izinli olduğu bir dönemde telefon üzerinden tedavi düzenlemesi olanaksızdır. Onkoloji hastalarında birçok branşı ilgilendirecek sıkıntılı durumlar yaşanabilmektedir. Ayrıca bu hasta acil servis tarafından tıp fakültesine sevk edilmiştir.  
Yaptığımız incelemede Dr. Metin Pehlivan’ın hastanedeki tek onkolog olduğu anlaşılmaktadır.
Bir hastanede herhangi bir branşta tek doktor olması halinde yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 42 maddesine göre aynı branşta birden fazla hekim olması durumunda icap nöbeti tutulabileceği belirtilmiştir. Yine danıştay 5. Dairesi 2013/680 esas, 2014/9242 karar numaralı kararında da tek uzman hekimin icap nöbeti tutmasına imkan olmadığı vurgulanmıştır. Anayasanın 50. Maddesinde dinlenmek çalışanların hakkıdır denilmektedir. Özetle bu arkadaşımız izinli iken ya da mesai sonrası veya hafta sonu icapcı bile olamaz. 
Sağlık işkolunda emekçilere yönelik her gün yeni bir şiddet haberi aldığımız bir dönemde bu haberi yapan basın kurumunun daha sağduyulu davranması beklerdik. Tek taraflı bir beyan üzerinden böylesi bir haber yapma sağlıkta şiddete daha fazla zemin hazırlamaktadır. İşkolumuzda ki şiddetten çok fazla çektiğimizi ve sonu ölümlerle biten olaylar yaşadığımızı kimse unutmasın. Yapılacak her haber bu vicdani sorumluluk ve tarafların dinlenmesi, yeterli araştırma yapılarak gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması basının en önemli sorumluluğudur.
Diğer önemli bir husus da yıllardır bu sağlık sistemi şiddet üretiyor diyoruz. Sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklar personel eksikliği vb. her durumda sistem eleştirisi yapması gerekenlerin tepkileri kışkırtılmış sağlık sistemi ve yöneticilerin mesleklerimizi değersizleştiren dili nedeniyle sağlık emekçilerine yöneltilmektedir. 
Öncelikle haberi yapan basın kurumunun da özür dilemesini ve yeterli araştırmayı yaparak heberleştirmeyi beklemekteyiz. 
Buradan basın emekçileri ve halkımıza sesleniyoruz:
Sorun yaratan sistemdir. Hep birlikte mücadele ederek halk yararına ve hizmeti veren emekçiler yararına bir sistem inşa edelim." 

Muhabir: Öznur Güneş