Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan 8861610 sayılı yazıda belirtilen imar planların  nerede  ve  nasıl  görülebileceği hakkında aşağıya çıkartılan metnin kamuoyuna duyurulması hususunda gereği rica olunur. 

"Zonguldak ili, Merkez-Kilimli sınırları içerisinde yer alan alanda  hazırlanan,"Fuar  Piknik  ve  Eğlence  Alanı"  amaçlı  1/5000  ölçekli  Nazım  ve  1/1000  ölçekli Uygulama  İmar  Planı  İlave  ve  Değişikliği  teklifi,  1  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı  Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin  102  (j)  maddesi  ile  3621  Kıyı  Kanununun  7.  maddesi  uyarına onaylanmıştır. 

Zonguldak tarihinde bir ilk: En genç İl Genel Meclisi Üyesi oldu Zonguldak tarihinde bir ilk: En genç İl Genel Meclisi Üyesi oldu

Çevre,  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığınca  19.02.2024  tarihinde  onaylanan NİP:671045984 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Değişikliği ve UİP: 671045985 PİNnumaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği paftaları ile  plan açıklama raporlar, Mekansal  Planlar  Yapım  Yönetmeliğinin  33  üncü  maddesi  gereğince  23.02.2024  tarihinden  itibaren geçerli  olmak  üzere  30  (Otuz)  gün  süre ile23.03.2024 tarihi mesai  bitimine  kadar  Zonguldak Çevre, Şehircilik ve  İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosun a askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve  İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar ise 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Çevre, Şehircilik ve  İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü'ne yapılabilecektir."denildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi