Sokak ortasında 2 kişiyi topuklarından vurdular Sokak ortasında 2 kişiyi topuklarından vurdular

Devrek Belediye Başkanı çetin Bozkurt göreve geldiğinin ilk yılında yaptığı tripleks villa ile gündeme gelmiş, kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı. 
Devrek Belediyesi İmar İnş.Turz. Sosyal Hizmetler San. ve Tic Ltd. Şirketi’nde çalışan iki personelin tahsilat yaptıkları makbuzun üst koçanına yüksek, alt koçanına düşük rakamlar yazarak zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla tutuklanmaları ilçede deprem etkisi yarattı. 
Tutuklanan iki personelin ifadelerinin ardından Devrek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Nafia Çakır gözaltına alındı ve tutuklandı. 
Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Devrek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Nafia Çakır hakkındaki yargı süreci hala devam ediyor. 
Tüm bu sorunlar yaşanırken Devrek Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Müfettişlerin incelemesinin ardından 2 yılda 2 milyon liradan fazla yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. 
Devrek Belediye Başkanı ve önceki dönem kulüp başkanı Çetin Bozkurt ve Devrek Belediyespor’un mevcut Başkanı Sedat Karagülle hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 
DEVREK BELEDİYESPOR’DA NE OLDU?
Devrek Belediyespor Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. 
Devrek Beledieyespor Kulübüne bağış toplayanların, bağışların bir miktarını prim olarak aldıkları da ortaya çıktı. 
Futbolcuların bazılarına gider pusulası ile bazılarına ile EFT yoluyla ödeme yapıldığı ancak bu ödemelerle ilgili yönetim kurulu kararının bulunmadığı öğrenildi. 
Soruşturma kapsamında incelemenin yapıldığı dönemlerde Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile Sedat Karagülle’nin Kulüp Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. 
Kulüp Başkanları, yöneticiler ve para trafiğinde yer alan isimler hakkında TCK’nın 247 ve 257. Maddelerinden soruşturma açılacağı öğrenildi. 
TCK m.247 (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Failin suçu işlediği sabit ise hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kaynak: Haber Merkezi