İktidar belediye başkanları ve muhalefet belediye başkanlarının arasında her zaman bir fark olduğunu ifade eden "Şimdi böyle bir belediyeyle, iktidar gücü olmayan bir belediyenin aynı hizmetleri, niyetleri olsa bile aynı hizmetleri yapmaları mümkün mü? Asla! Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu matematik kadar net" diye konuştu. 

Mustafa Çağlayan'ın belediye başkanları ve hizmetle ilgili yaptığı açıklama söyle:

İş insanından Zonguldak'a açık mektup İş insanından Zonguldak'a açık mektup

"Zonguldak Belediyesi'nde başkanlık yapmış olan kıymetli başkanlarımız geçmişten geleceğe, maziden bugüne kadar Ömer Selim Alan başkanıma kadar hepsi bu şehre bir fayda sağlamaktı. Bu şehre bir hizmet etmek için görevler yapmıştır. Ama herkes imkanı ölçüsünde, yatırım imkanı ölçüsünde eser hizmet yapmak için çabalamıştır. İktidar belediyesinde olmadığı dönemlerde ne yazık ki o belediye başkanlarımız ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar mücadele ederse etsin, hizmet etme isteği olan da olmuştur, olmayan da olmuştur ama hizmet etme isteği olanlar da dahil, imkanı ne kadarsa o kadar hizmet etmiştir. Ne zaman ki iktidar belediyesinde olmuştur belediyeler. O zaman bir atılım sağlanmıştır. İşte Secaattin Gonca döneminde yapılanlar. Onun üzerine ki o zaman bunlar yapılmamış olsaydı diye bir düşünürsek şehir geçişinin yapılmamış olduğunu düşünürsek, şu andaki memleketimiz, şehrimiz ne halde olurdu? Şimdi Ömer Selim Alan'ın da bir özelliği var biliyoruz. Yakınen de şahit oluyoruz. Evet iktidarın Cumhur İttifakı'nın adayı şu anda. İktidarın belediyesindeyken bakana gittiniz, bir dilekçe verdiniz. Olmuyor, bunu takip etmeniz gerekiyor. Bunu ciddi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Sadece tek cümleyle onların da 81 tane vilayet var. Hizmet gitmesi gereken, dışarıda yapılan işler var. Ömer Selim Alan'ın bu özelliğinden de faydalanmamız gerekiyor. Hem çok ciddi şekilde isteyen alan, koşturan, ısrar eden, şehrine hizmet etmek için ısrarcı olan, inatçı olan bir belediye başkanı. Şimdi böyle bir belediyeyle, iktidar gücü olmayan bir belediyenin aynı hizmetleri, niyetleri olsa bile aynı hizmetleri yapmaları mümkün mü? Asla! Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu matematik kadar net."

Muhabir: Öznur Güneş