İ L A N
T.C. ZONGULDAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/233 Esas

Konu : ilan hk. mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen VOLKAN ALTINER gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28/12/2023 GAİP
TC KİMLİK NO : 67519215578
ADI SOYADI : VOLKAN ALTINER
BABA ADI : HALİL
ANA ADI : MESUDE
DOĞUM TARİHİ : 29/08/1960
DOĞUM YERİ : İSTANBUL

#ilangovtr Basın No ILN01979318