Açılış yoklamanın ardından bir önceki toplantıya ait tutanak özeti okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Necdet Karaveli dün kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. 

Gündemin 3'üncü ve tek maddesi şöyle:

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Hacılar Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 161 ada, 295 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzernde “Depolama Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususu görüşüldü Çaycumada üretilen ürünlerin depolanacağı yer olarak tahsisi talep edildi. 

Alanın ne konuda kullanılacağı üyelere İmar Müdürü Özge Yüksel tarafından alanın ne amaçla kullanılacağı açıklandı. 

Alanın daha çok havaalanının kargo depolama alanı olarak kulanılabileceği düşünüldüğü konusunda bilgilendirildi.

Gündem maddesi oy birliği ile plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, köylere yönelik hizmetler, sanayi ve ticaret komisyonlarına gönderildi. 

Gelecek toplantının 3 Mayıs 2024 Cuma günü 10.30' da yapılmasının belirlenmesi ile sona erdi. 

Yangın merdiveninden kaçan gudubet kadın memur! Yangın merdiveninden kaçan gudubet kadın memur!

I M G 20240502 120147 (850 X 500 Piksel)

Muhabir: Alev Kök