Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı yaptığı açıklamada, ‘’Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi kapsamında kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanların uygulayacağı projelere 250.000 TL hibe desteği sağlanacaktır. Bahse konu projenin amacı yukarıda belirtilen alanlardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak; kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara destek vermektir. Kırsalda yaşayan ya da kırsala dönmeyi isteyen eğitimli gençler için kaçırılmaması gereken bir projedir‘’ dedi.

Proje Konuları

 Hayvansal üretime yönelik projeler;

a)Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği

1-Süt sığırı yetiştiriciliği 2-Besi sığırı yetiştiriciliği 3-Manda yetiştiriciliği

b)Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği

1-Keçi yetiştiriciliği (Süt ve besi) 2-Koyun yetiştiriciliği (Süt ve besi)

c) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi

ç)Ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

d) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

Bitkisel üretime yönelik projeler

a)Kapama meyve bahçesi tesisi b)Fide, fidan yetiştiriciliği c)İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği ç) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği d)Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı e)Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri f)Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri

Su ürünleri üretimine yönelik projeler

a)Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapia, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri b)Midye, ıstakoz ve kara salyangozu entansif üretim tesisi

Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler.

Yukarıda belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler

Hibeye Esas Proje Tutarı: Proje kapsamında 250.000 TL'ye kadar hibe ödemesi yapılır

Başvuru Sahipleri: Kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olan kişiler başvuru yapabilir.

Başvuru Yeri: Başvurular e-devlet girişi ile https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/ web sitesi üzerinden istenen bilgi girişi ve belgelerin yüklenmesi ile yapılır.

Son Başvuru Tarihi: 8 Mayıs 2023 tarihinde son bulacaktır.

Editör: Özlem Yıldız