DÜZELTME İLANI
İLİMİZ ÜZÜLMEZ KÜLTÜR VADİSİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2024/302515
1 - İdarenin
a) Adresi : Çaydamar Mevkii, Kardeşler Köyü, Kokaksu Mah. 67013
b) Telefon ve faks numarası : 3722533847 -
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2- Düzeltmeye Konu İlanın
Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin Tarih ve
Sayısı
: 12.03.2024 - 5074
b) Gazetenin adı ve tarihi
(yayımlanmış ise)
: Yeni Adım Gazatesi - 08.03.2024
3 - Düzeltilen [madde/maddeler] :
DÜZELTME İLANI
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
 
İlimiz Üzülmez Kültür Vadisi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre ihale tarihi değiştirilmek kaydıyla düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/302515
1- İdarenin
a) Adresi
:
Kokaksu Mahallesi / Kardeşler Köyü Çaydamar Mevkii 67013 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
:
3722533847 - 3722534752
c) Elektronik posta adresi
:
iletiş[email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a)  Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
 
b) Gazetenin adı ve tarihi
:
Zonguldak Yeni Adım 08.03.2024
Pusula İnternet Sitesi 08.03.2024
3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] :
2. Maddenin (ç) bendi “İşin süresi 60 (Altmış ) takvim günü olarak düzeltilmiştir.
3. Maddenin (b) bendi“İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.03.2021 - 10:30” olarak düzeltilmiştir.
 
 
#ilangovtr Basın No ILN02003094