İLAN
ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1236 Esas
KARAR NO : 2024/117

DAVALI ORHAN ZEREN - TC NO: 233*****986Aşağı Eğlence Mah. Beste Sk. No:6/11 Keçiören/ ANKARA
Davacı YUSUF ZEREN aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce adresinize ulaşılamamış olup tebligat yapılamamış, ilanen tebliğe karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Kadıoğlu Köyü 131 ada 76 parsel ve Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Kadıoğlu Köyü 127 ada 96 parsel sayılı taşınmaz üzerinde oluşan elbirliği hisselerinin 140 pay kabul edilerek tapu kayıtlarındaki payları gereğince 4/140 payın 23336679986 T.C kimlik numaralı Orhan Zeren, 4/140 payın 43322022558 T.C kimlik numaralı Nevim Sarı, 4/140 payının 64951293188 T.C kimlik numaralı Nuray Zeren, 100/140 payının 18695834442 T.C kimlik numaralı Yusuf Zeren adına TAPUDA PAYLI MÜLKİYET ŞEKLİNDE TESCİLİNEkarar verilmiştir.
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02048292