Özel maden ocağında çalışan işçiler ocak ağzında eylem yaptı Özel maden ocağında çalışan işçiler ocak ağzında eylem yaptı

Her mevsimi yağışlı geçen yörenin yükseklerinde iğne yapraklı ( köknar, çam), daha aşağıları yayvan yapraklı (kayın, meşe, kestane, karaağaç, ıhlamur, kavak), akarsu kenarları da kavak, söğüt ağaçlarıyla kaplıdır. Bu ana yeşil dokuyu orman gülü, pırnal meşesi, çobanpüskülü, defne, kocayemiş, kızılcık, kiraz, funda, ayıüzümü, kuşburnu, böğürtlen, dağ çileği, eğrelti otu gibi orman altı bitki örtüsü tamamlamaktadır.
Zonguldak yöresi endemik bitki varlığı açısından da oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Ana toprağı Zonguldak olan bu bitkilerin bir bölümü yörenin antik adları ile ( Phrygia, Paphlagonica, Galaticus, Bihhynicum, Pontica), bir bölümü de mitolojik kaynaklardaki adları ile ( Delphinium, Olympica, Heracleum) bilinmektedir.
Zonguldak Nostalji

Arborteum 2

Kaynak: Haber Merkezi