Gazeteci Erhan Çakmak, gözyaşlarıyla uğurlandı Gazeteci Erhan Çakmak, gözyaşlarıyla uğurlandı

İl Genel Meclisi toplantıları, Kasım ayında 20 gün sürecek olup 2024 yılının bütçesi karara bağlanacak.
Bir önceki birleşimin tutanak özetinin okunup onaylanması ile başlayan İl Genel Meclisi toplantısında 3 günden maddesi görüşüldü. 

İl Genel Meclisi'nin 2024 Yılı bütçesi 1 milyar TL. olarak belirlendi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, 2024 yılı bütçesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"ldaremizin 2024 ylı bütçesi (gelir-gider) 1.000.000.000,00 TL'ye
olarak bağlanmıştır
Bütçemiz, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Mahalli ldareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan ilkeler
doğrultusunda Stratejik Plan ve Performans Programı temel alınarak
hazırlanmıştır.
Bütçeye ilişkin rakamlar:
Cari Harcamaların bütçemiz içerisindeki toplamı 569.077.300,00
TL olup, tahmin edilen bütçenin %56,91' ini oluşturmaktadır. Ancak
bunun 396.086.469,00 TL'si personel giderleri olup toplam bütçedeki
payı %39,61'dir. 172.990.831,00 TL'sİ ise diğer cari giderler olup
toplam bütçedeki payı 17,30' dur.
Yatırım harcamalarının
bütçemiz içerisindeki toplamı
298.840.050,00 TL olup tahmin edilen bütçenin 29,88'i,
Transferlerin (Sermaye-Cari) bütçemiz içerisindeki toplamı
73.666.045,00 TL olup bütçenin %7,37'si,
Yedek ödenek ise 58.416.605,00 TL olup bütçenin %5,84'nü
oluşturmaktadır.
Ayrıca bütçenin içinde yer alan Milli Eğitime, Afad hizmetlerine,
Kalkınma Ajansına, Vilayetler Birliğine, ZONÇEB ve ZONTAB gibi
birliklere yasal zorunluluk olarak toplamda 75.107.279, 00 TL pay
ayrılmış olup bu tutar toplam bütçenin % 7,51'ini oluşturmaktadır.
Bütçenin ilimize hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım." 

Kaynak: Öznur Güneş