CHP'li ve Saadet Partili kardeşlerimizin de oylarına talibiz CHP'li ve Saadet Partili kardeşlerimizin de oylarına talibiz

Belediye Meclis gündeminde 6 madde görüşüldü. 
Mecliste; Zonguldak Belediyesi'nin Özel Halk Otobüsleri'ne 2024 yılında destek vermesi konusu görüşüldü.
Gündemin 2'nci maddesi şöyle: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.01.2024 tarihli ve 95507 sayılı,  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan dolu kadro derece değişikliğine ait III sayılı cetvelin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı. 

Gündemin 3'üncü maddesi şöyle:
Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.11.2024 tarihli ve 95894 sayılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30.11.2023 tarih ve 8086443 sayılı makam oluru ile Çevre Düzenlemesi için  yapılan 1.750.000,00.-TL. şartlı hibenin kabul edilmesi ve konu ile ilgili tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi hakkındaki yazısı. 

Gündemin 4'üncü maddesi şöyle:
Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.11.2024 tarihli ve 95897 sayılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30.11.2023 tarih ve 8086471 sayılı makam oluru ile Sıfır Atık İyi Uygulamaları, Çevre Kirliliğinin Giderilmesi için  yapılan 2.700.000,00.-TL. şartlı hibenin kabul edilmesi ve konu ile ilgili tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi hakkındaki yazısı. 

Gündemdeki 2, 3 ve 4'üncü maddeler Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. 
Gündemin 5'inci maddesi şöyle:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.01.2024 tarihli ve 95895 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında Trafo Alanı olarak ayrılmış ve yerinde mevcut Trafo Binası olan,  Merkez İlçe, Karaelmas Mahallesi, 1729.04 m² yüzölçümlü 1536 Ada, 48 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına 1 (bir) kuruş iz bedelle kiralanabilmesi, ilgili Kurum ile Belediyemiz arasında “kira sözleşmesinin” imzalanabilmesi ve Tapu Müdürlüğünde söz konusu taşınmazın tapu kaydına “kira şerhi” işleminin yapılabilmesi için; Belediye Başkanımız Sayın Dr. Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.
Gündemin 5'inci maddesi İmar  Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.
Gündemin 6'ncı maddesi şöyle:
İşletme Müdürlüğünün 12.01.2024 tarihli ve 94909 sayılı, Zonguldak Belediye Başkanlığı sorumluluk alanında halk otobüsü ile toplu taşıma hizmeti yürüten otobüs işletmesi firmasına 2024 yılı için gelir desteği yapılması hakkındaki yazısı.
Gündemin 6'ncı maddesi Trafik Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Belediye Meclisi Şubat 2021


 

Muhabir: Öznur Güneş