Bayramda işçilerin yüzünü güldürdü: Enflasyona ezdirmeyeceğiz! Bayramda işçilerin yüzünü güldürdü: Enflasyona ezdirmeyeceğiz!

Metroon, Poseideion, Tyndarida, Nymphaion ve Oxinas Metroon bugünkü adı ile Köseağzı’dır. Tarihte Köseağzı’na Keseh ve Coucones adları da verilmiş. Yine bir çok haritada“ Metroon” yazan yerde bir ırmak da bulunur. Bu ırmağın adı da zaten Metroon ya da Kesseh  Irmağıdır. Metroon Helen inancına göre bir tanrıçaya adanmış eski Yunan Tapınağı olarak biliniyor. Genelde Kibele, Rhea ve Demeter`e adanmıştır. Demeter, Mitolojide ,  Ereğli Yer altı Tanrısı olarak inanılan Hades’in kaçırdığı Persephone'nin annesidir. Yani Zonguldak’la ilgisi vardır ve Metroon isminin Köseağzı'nın antik ismi olması tesadüf olmadığı anlaşılıyor.
 Poseideion ise Kandilli ya da Armutcuk’tur. Tarihte Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısının adı ,Zeus`un kardeşi Poseidon`dur. Ereğli (Heraklia) kenti de Yunan Mitolojik şehirlerindendir. O yüzden M.Ö buraların isimleri eski Helen dili veya Mitolojisi ile ilişkili olması gayet normaldir.
Tyndarida Kireçlik`tir. Tyndareos,yine Yunan Mitolojisine ait bir kişi..Bu kişi(dişi)  antik Herakleia'ya  ismini veren Herkül ile ilişkilidir.
Antik ismi Nymphaion olan sahil ,  Çavuşağzı Sahili olduğunu görürsünüz.
O dönemde insanlar deniz kıyılarına  yerleşiyordu. Zira denizden ancak ulaşım ve geçim sağlanıyordu. Bu yüzden de özelikle “koy” niteliğindeki sahiller çok önemli yerleşim yerleri idi. Ereğli Zonguldak arası sahiller, genelde yarım koy niteliğinde ama yine de denizcilik için uygun yerlerdir.
Çavuşağzı Sahili ismi Nymphaion olduğuna göre ;burada aslında kutsadıkları bir anıtın da olması gerekir. Çünkü Mitolojiye göre kutsadıkları anıtlara verdikleri isim Nymphaion`dur.
Ünlü gezgin Strabon, Anadolu Coğrafyası kitabında Nymphaion`dan 30 Stadia (5400 adım) gittiğini ve Oxinas`a geldiğini belirtir. Burada bir ırmak olduğunu yazar. 
Bir çok kişiye sorsak "Öküşne nedir ?"diye  ;sanırım çoğunun cevabı "Kozlu Ilıksu arası " olur.
”Öküşne ismi aslında Oxinas`dan evrilmiştir. ”  Oxinas sonra “Ökissineh” olarak okunmuş daha sonrada Öküşne’ye dönüşmüş.
Araştırmalarım sırasında `Oxinas’ın anlamı   "çok" veya "bir çok"anlamındadır.
Yani “çok”anlamına gelmesi, Oxinas'ın sadece bir yere ait isim olmadığını gösteriyor. Zaten bazı tarihçilerde “Oxinas” denilen yerin en az 3 sahile verilen isim olduğu yönde. Bazı haritalarda bile "Büyük Oxinas" olarak verilir.
Bu "çok" anlamı şöyle değerlendirin ;bir yılan kıvrımı. Zonguldak haritasına dikkatli bir şekilde baktığınızda, Ereğli -Zonguldak arasında Ilıksu Sahiline benzer bir kaç koy daha bulunduğunu görürsünüz. Hatta bu koylar peş peşe gelir ve birbirine çok yakındır. Adeta birbirlerinin kopyasıdır.
Tarihçilerin verdiği bilgiye göre Oxsinas aslında bir bölgenin adı. 3 sahilden oluşan bir bölge olarak bazı araştırmacılar  yazar. Bu üç sahil, Danaağzı, Ilıksu, Değirmenağzı koylarından oluşuyor. Buna Büyük Oxinas adı veriliyor. Tek bir sahil olarakta Ilıksu Sahili , Oxinas olarak belirtiliyor. Yani Öküşne.
Ereğli Zonguldak arasında kalan bölge ,bu zamana kadar Arkeolojik olarak el değmemiş bölgedir.  Arkeolojik olarak araştırılsa, altından kim bilir neler çıkacak!
Hayati Yılmaz ile
Zonguldak Tarih

Kaynak: Bülten