Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’ı örnek gösterdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’ı örnek gösterdi

Bir gündem maddesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi'nde Çaycuma'nın Ramazanoğlu Köyü'ne taş fırın yapılması görüşüldü. Gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. 

Gündemin 3'üncü maddesi şöyle: "Çaycuma İlçesi Ramazanoğlu Köyü hudutları dahilinde bulunan 160 ada, 4 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “ Ticaret Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planının İl Özel İdaresi Kanununun 10/c maddesi gereğince İl Genel Meclisince görüşülmesi. 
Gündem maddesi Çevre ve Sağlık, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi." 

Muhabir: Öznur Güneş