Zonguldak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na iŞKUR üzerinden alınacak  1 Koordinatör Sosyal İşler personeli için başvurular 3-5 Haziran tarihleri arasında Zonguldak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. 

Müracaat koşulları:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Çalışmasına engel bir durumu olmaması 

4-18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını doldurmamış olmak5- İlan tarihi itibariyle Zonguldak Merkez ilçesinde ikamet ediyor olmak.

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Zonguldak Merkez ilçesini sosyokültürel açıdan bilen, üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji,çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş olmak

8- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayıbir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklananı malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmmamak.9-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve engeli bulunmamak.(Tek hekimraporu yeterlidir)

Temizlik imandan gelir: Zonguldak'ta 907 ton çöp toplandı! Temizlik imandan gelir: Zonguldak'ta 907 ton çöp toplandı!

10- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak. (Tecil kabul edilmeyecektir)11- MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersialdığını gösteren transkript belgesi sunmak ve aktif olarak bilgisayar programları kullanmak.

77141F49 9555 46De Ba2D 5Af872F71A4E

Muhabir: Yeliz Alagöz