Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Sendika Genel Merkezi’nde toplandı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na Genel Başkan Hakan Yeşil’in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, MTA ve Merkez Servisleri Şube başkanları ve tüm Şube yöneticileri katıldı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısının ardından Sonuç Bildirisi şöyle: 

“1- Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KİT Yönetim Reformu adıyla hazırlanmakta olan ve aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun da (TTK) bulunduğu 19 Kamu İktisadi Teşebbüsünü ilgilendiren çalışmanın içerdiği düzenlemeler dikkate alındığında KİT’lerin kısım kısım özelleştirilmesini veya parça parça kapatılmasını mümkün kılan bir tasarı olduğu kanaatindedir. Kamuoyuyla paylaşılmış bir tasarı olmamasına rağmen detayları ortaya çıkmaya başlayan taslağa göre; KİT’lerde tüm kontrol ve yönetim doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçecektir. Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları, finansal temele dayalı kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer ticari şirkete dönüştürülecek, bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılmış olacaktır.

Prof. Dr. Kemal Karakaya anısına amfi ve toplantı salonu açıldı Prof. Dr. Kemal Karakaya anısına amfi ve toplantı salonu açıldı

Başkanlar Kurulumuz; Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun ticari bir şirkete dönüştürülmesine, özelleştirilmesine veya kapatılmasına yol açacak tüm girişimlere karşı sonuna kadar mücadele etme kararı almıştır.

Başkanlar Kurulumuz; Ülkemizin vazgeçilemez nitelikteki kurumlarına, işyerlerimize, işimize ve aşımıza daha güçlü bir şekilde sahip çıkma kararlılığındadır.

Başkanlar Kurulumuz; KİT Reformu adı altında hazırlanan tasarıdan en kısa zamanda vazgeçilmesi çağrısında bulunmaktadır.

2- Başkanlar Kurulumuz; Büyük bir özveriyle, gece-gündüz, yaz-kış demeden zorlu koşullarda ülkemize hizmet veren TTK ve Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) işçilerimizin kazanımlarının Kamu Tasarruf Tedbirleri kapsamında kısıtlanmaması için gerekli tedbirleri alacaktır.

 3- Dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kolunda, iş sağlığı ve güvenliğinden ve yatırımlarından tasarruf yapılamayacağı açıktır. Başkanlar Kurulumuz; TTK ve MTA’da iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve yatırımlarının maliyet olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekmekte, iş sağlığı ve güvenliği konusuna yüksek hassasiyet gösterilmesi konusunda çağrıda bulunmaktadır.

4- Başkanlar Kurulumuz; TTK’da işbaşı yapan ve deneme süreleri devam eden yeni maden işçilerinin işlerine ve işyerlerine uyumları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini eksiksiz almaları ve sonrasında üretime katkı vermeleri için çaba harcamakta, yeni işçilerin eğitimlerine ve işyerlerine uyum sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.

5- Başkanlar Kurulumuz; Yerli ve milli kaynaklarımızı ülkemiz ekonomisine kazandıran ülkemizin stratejik kurumları olan TTK ve MTA’nın ülkemiz ekonomisine daha yüksek katkıda bulunabilmesi için çalışmalarına devam edecek, sahip olduğumuz 176 yıllık üretim kültürünün yansıması olan 78 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde halkımızın geleceğine, ülkemizin ekonomisine, kurumlarımıza, işimize, aşımıza ve işyerimize sahip çıkacak, haklı ve meşru taleplerimiz için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

        

Kaynak: BÜLTEN