Gündemin 4'üncü maddesi şöyle: İdaremizde görev yaparken tayin, emeklilik, vefat, başka kadroya atanma vb. nedenle boşalan kadroların, unvan ve derece değişikliği cetvelinin İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi ve 5302 sayıl İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (l) bendi gereğince görüşülmesi. 
İl Özel İdaresi Personelden Sorumlu Müdür Yakup Çelik, norm kadronun 266 olduğunu, İl Özel İdare'de 82 kişilik boşluk olduğu ve KPSS ile 36 personelin alınacağını duyurdu.

Editör: Metin Özden