Zonguldak Belediye Nikah Salonu'nda yapılan meclis toplantısına Belediye Başkanı Tahsin Erdem başkanlık etti. 

Gündemin 3'üncü maddesinde; Zonguldak kent merkezinde yaşanan otopark sıkıntısı nedeniyle ek yerlerin gösterileceği ve ücret tarifelerinin güncellenmesi görüşüldü.
Otopark ücretlerine ne kadar zam yapılacağı mecliste görüşülmedi. Konuyla ilgili gündem raporu Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Şendoğan Karataş, 2023 yılında yapılan 2024 yılı performans programının tamamına 'hayır' diyen CHP'lilere "Otopark ücretlerine indirim mi yapacaksınız? Hayır olsun, vatandaşımıza yeni bir müjde mi var başkanım" diye sordu.
Tahsin Erdem bu soruya yanıt vermedi ancak gerildiği gözlerden kaçmadı. 

14 maddenin görüşüleceği Belediye Meclisi gündemi şu şekilde: 

01-Yoklama ve açılış. 

02-Özel Kalem Müdürlüğünün 28.05.2024 tarihli ve 105909 sayılı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Zonguldak Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kalite Yönetim birimi tarafından uygulanması için yapılacak olan eğitim, çalıştay, belgelendirme ve diğer süreçlerde Belediye Başkanı Tahsin ERDEM’e yetki verilebilmesi talebi hakkındaki yazısı. 

03-İşletme Müdürlüğünün 20.05.2024 tarihli ve 104633 sayılı, Belediyemizce işletilen açık otoparklara ek yerlerin yeni açık otoparkların eklenmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı. 

04-İşletme Müdürlüğünün 20.05.2024 tarihli ve 104630 sayılı, Zonguldak Belediye Başkanlığı 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin, Belediye Hizmet Tarifeleri bölümünde yer alan "Kara Taşıt Araçları Çalışma İzni ve Katlı Otopark Aylık Aidat Ücreti ve Açık Otopark Ücret Tarifelerinin güncellenmesi hakkındaki yazısı. 

Kimliği belirsiz kişiler iki katlı evi kundakladı Kimliği belirsiz kişiler iki katlı evi kundakladı

05-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.05.2024 tarihli ve 105907 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan Dolu Kadro Derece ve Unvan Değişikliğine ait II ve III Sayılı Cetvel (Memur)’in görüşülmesi hakkındaki yazısı. 

06-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 29.05.2024 tarihli ve 105157 sayılı, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum, kuruluş ve işletmeler ile işin yapılmasına yönelik imzalanacak protokol ve sözleşmeler için Belediye Başkanı Tahsin ERDEM’in yetkili kılınması talebi hakkındaki yazısı. 

07-Fen İşleri Müdürlüğünün 29.05.2024 tarihli ve 106112 sayılı, Akmercan Batıkar Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından şehrimizde yapılacak olan çalışmalarda her türlü yazışma ve sözleşmenin yapılması, imzalanması gibi işlemler ve genel kurulda tüm lisans Belediyelerinin temsili için Belediye Başkanı Tahsin ERDEM'in yetkili kılınması talebi hakkındaki yazısı.  

08-Fen İşleri Müdürlüğünün 29.05.2024 tarihli ve 106092 sayılı, Başkent Elektrik Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından şehrimizde yapılacak olan çalışmalarda hasar bedeli tespit edilebilmesi ve her türlü yazışma ve sözleşmenin yapılması, imzalanması gibi işlemler için Belediye Başkanı Tahsin ERDEM'in yetkili kılınması talebi hakkındaki yazısı.  

09-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2024 tarihli ve 105464 sayılı, Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Yeni mahalle, 648 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz üzerine isabet eden 40.00 m2’lik trafo yerinin, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak kaydıyla, 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca ve 28.00000 TL’lik devir bedeli ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması ayrıca, yapılacak devir işlemleri için Belediye Başkanı Tahsin ERDEM’e yetki verilmesi hakkındaki yazısı  

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2024 tarihli ve 105467 sayılı, mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olan taşınmazlar üzerinde, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren Kamu ve Özel bankaların kendi ATM'lerini kurabilmek ve faaliyette bulunabilmeleri için uygun görülebilecek yerlere talep gelmesi durumunda gerekli yer tahsislerin yapılması, tahsis süresinin belirlenmesi, tahsis protokolünün hazırlanıp imzalanması ve uygulanacak tahsis bedelinin belirlenmesi ayrıca, tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Tahsin ERDEM’e yetki verilmesi hakkındaki yazısı. 

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2024 tarihli ve 105214 sayılı, Belediyemiz ile Zonguldak Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı arasında; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi, Pazar Yeri Sokak üzeri 261 Ada, 112 Parsel sayılı taşınmazın bir bölümüne ilişkin tahsis protokolünün 29.09.2023 tarihinde sona ermesi nedeni ile söz konusu alanın Zonguldak Pazarcılar Esnaf Odasına tahsis edilmesi, tahsis bedelinin  ve uygulanacak tarifenin belirlenmesi, tahsis protokolünün hazırlanıp imzalanması, ayrıca tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Tahsin ERDEM’e yetki verilmesi hakkındaki yazısı. 

12-İşletme Müdürlüğünün 20.05.2024 tarihli ve 104631 sayılı, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kavşak düzenlemesi sonucu kullanımdan kaldırılan; Ayyıldız Kavşağı ile Westalife Kavşağı arasında kalan şehirler arası yolcu indirme yerinin aynı mevkiinde yeniden belirlenmesi talebi hakkındaki yazısı. 

13-İşletme Müdürlüğünün 10.05.2024 tarihli ve 103862 sayılı, yeni yapılan Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi Önüne SSK Taksi Durağına kayıtlı 1 araçlık ek durak talebi hakkındaki yazısı. 

14-Özel Kalem Müdürlüğünün 28.05.2024 tarihli ve 105910 sayılı, Zonguldak Belediye Meclisi’nin 07.05.2024 tarih ve 134 sayılı meclis kararı ile kurulan Afet İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı.
Gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi. 

Muhabir: Öznur Güneş