Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden açıklama şöyle: “

İlimiz Kilimli İlçesi sınırları içerisinde kalan 1/1000 ölçekli E27c23d3a ve E27c23c2b halihazır harita alanında Müdürlüğümüzün Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kıyı kenar çizgisi tespit işlemi yapılmış olup Bakanlığımızın onayına sunulmuştur.

Bu kapsamda, Bakanlığımızın İlgi(a)'da kayıtlı yazısı ile Müdürlüğümüzün Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca tespiti yapılan İlimiz, Kilimli İlçesi kıyı kesimine ait, 1/1000 ölçekli E27c23d3a ve E27c23c2b halihazır harita paftaları üzerinde; ilk kez tespit edilen kıyı kenar çizgisinin, 31.05.2023 tarihli ve 6525226 sayılı Makam Olur'una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiştir.Bu bahisle Müdürlüğümüzün İlgi(b)'de kayıtlı yazısı ile 3621 sayılı Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğinin yapılması için İdaresine bildirimde bulunulmuştur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 31.05.2023 tarihli ve 6525226 sayılı Makam Olur'u ile onaylı İlimiz, Kilimli İlçesi kıyı kesimine ait, 1/1000 ölçekli E27c23d3a ve E27c23c2b halihazır harita paftaları üzerinde ilk kez tespit edilen kıyı kenar çizgisi paftaları 16.06.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile 17.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir.Söz konusu tespite ilişkin yapılacak itirazlar 1 aylık askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Haber Merkezi)

Editör: Özlem Yıldız