KDZ EREĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana
Vergi
Kodu
Vergi
Kodu
Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı
Borcu Toplamı
Kesinleşen
Gecikme
Zammı
Toplamı
Ceza
Toplamı
Toplam Borç
0510380660 45727938892 SERDAR ALDIRMAZ YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ 201810201810 9004 9004 2019060366HiK0000011 2019041014HiU0002025 22.155,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.155,00 TL
0820738846 19510033934 HASAN CAN ARSLAN UZUNMEHMET MAH. KAHYA KADİR SK. POYRAZ EVLERI Kapı No:64 Daire No:5 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 201801201812 9023 9023 2019012266HiK0000024 2019012214HiU0000024 14.479,76 TL 0,00 TL 0,00 TL 14.479,76 TL
5270452571 KASIMOĞLU GEMİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK SAN.T TOPÇALI KÖYÜ . Kapı No:. Daire No: Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 200901200912 0010 0010 2022070566HiP0000002 2022070514HiZ0000003 59.377,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 59.377,58 TL
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Kaynak: Haber Merkezi