Uzm. Dr. Güner yapmış olduğu açıklamada, " Vücutta sıvı dengesinin ve dolayısıyla kanbasıncının düzenlenmesinde, asit-baz dengesinin sağlanmasında sisteminde uyarıların iletilmesinde tuzun (NaCl) önemli görevleri bulunmaktadır. Aynı zamanda antiseptik özelliği de olantuz, tümünü yok etmese de, nem miktarını büyük oranda düşürerek gıdaların bozulmasına neden olabilecek bakterilerin üremesini kontrol altında tutar; bu özelliğinden faydalanarak çeşitli gıdaların saklanmasında, koruyucu olarak kullanılır. Ancak aşırı miktarda tüketildiğinde birçok sağlık problemine neden olmakta ve insan sağlığını olumsuz etkileyen sağlık problemine dönüşmektedir.

Dünyada ölümlerin yarıdan fazlasına bulaşıcı olmayan hastalıklar neden olurken; bunların yüzde 30'unu kalp-damar hastalıkları oluşturmaktadır. Bu hastalıklar için en önemli değiştirilebilir risk faktörleri; aşırı tuz tüketimini de kapsayan sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği, sigara kullanımı ve alkol kullanımıdır.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörüdür.Yüksek kan basıncı dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 13'ünden sorumludur. Kan basıncı seviyesinin önemli belirleyicisi, diyetle alınan sodyum miktarıdır. Yüksek sodyum (günde 2gram'dan fazla) ya da tuz (günde 5 gram'dan fazla) tüketimi: yüksek basıncı artmış kalp hastalıkları ve inme riski oluşturur. Günümüzde yapılan son çalışmalarda dakullanımı vesağlık etkileri benzer sonuçlar vermektedir. Tuz tüketiminin azaltılması kan basıncı düşürülmesive dolayısı ile inme,damar hastalıklanı ve böbrek hastalıkları riskini azaltmasında en etkiliyöntemlerden birisidir.

Günde 5 g'dan daha az tuz alımı inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıkları genel hızınıyüzde 17 azaltmaktadır. Pek çok Avrupa ülkesinde günlük alım 8-11 g olup Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından günde 5 g tüketim önerilmektedir.

Ülkemizde kisi başı günlük tüketimi 2008 yılında 24 saatlik idrarda bakılan göre yapılanALTÜRK çalışmasında 15 g bulunmuş olup yılından beri Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı uygulanmaktadır. Yapılan müdahaleler sonucunda 2017 Türkive Beslenme ve Sağlık Araştırmasında günlük başı tuz tüketimi (besinlerden gelen ve ilave edilen tuz toplamı) 10.2 g bulunmustur. Halen ülkemizde önerilen miktarın iki katı tuza tüketimi olup "Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı 2016-2021" uygulanmasıdevam etmelidir.

Kasapların kıyma çekme mesaisi Kasapların kıyma çekme mesaisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetişkinlerde sodyum tüketimin günde 2 gramın altına(5g/gün tuz) düşürülmesini önermektedir.

Aşırtüketimi çocuk, erişkin ve yaşlı sağlığı ve birçok sağlık sorunu ileilişkilendirilmektedir:

✓ "Türkiye Asırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı, 2011- 2015"oluşturulmuş ve eylem planı çerçevesindetüketiminin azaltılmasına yönelik aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

Okul kantinlerinde satışa sunulan besinler için miktarına yönelik kriterler

geliştirilmiştir. 27714 sayılı ve 29.09.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamu kurumlarının kafeteryalarından ve yemekhanelerinden tuzluklar kaldırılmıştır.

Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması çalışmalarının güncellenerek sürdürülmesine karar verilmiş olup, bu çerçevede eylem planı güncellenmiş ve "Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı 2016-2021" hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

20-26 Mayıs 2024 Bakanlığımız özel gün ve haftalar takviminde Dünya Tuza Dikkat Haftası olarak bebelirtilmişt'dedi.

Kaynak: Haber Merkezi