Belediye Meclisi'nde; 2024 yılı Bütçe Gelir Tarifesinde enflasyonist ortam bulunmasından kaynaklı, bazı Müdürlüklerin gelirlerinde güncelleme yapılması görüşülecek.
Belediye Meclisi'nin gündemi şöyle: 

01-Yoklama ve açılış. 

02-Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.06.2024 tarihli ve 106521 sayılı, İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne Üye Olma talebi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu. 

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2024 tarihli ve 107988 sayılı, 2024 yılı Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesi talebi hakkındaki yazısı. 

04- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.06.2024 tarihli ve 108351 sayılı, Belediyemiz 2024 yılı Bütçe Gelir Tarifesinde enflasyonist ortam bulunmasından kaynaklı, Belediyemizin bazı Müdürlüklerinin gelirlerinde güncelleme yapılması taleplerinin değerlendirilmesi hakkındaki yazısı. 

Din görevlileri düzenlenen piknikte bir araya geldiler Din görevlileri düzenlenen piknikte bir araya geldiler

05-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.06.2024 tarihli ve 108381 sayılı, 02 Haziran 2024 tarih ve 3264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince B4 grubu olan Başkanlığımız memur ve sürekli işçi kadroları grubumuzun B3 olarak değişmesi nedeniyle hazırlanan IV ve VII sayılı cetvellerinin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı. 

06-İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26.06.2024 tarihli ve 108109 sayılı, Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüğü binasının karşı hizasında bulunan okul sınırının bulunduğu boş alana ait 10 araçlık park alanının; kuruma ait otopark ve bekleme noktası olmaması, yaşlıların araçla transferinin yapılabilmesi ve kuruma gelen ziyaretçilerin kullanabilmesi amacıyla Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hakkındaki yazısı.

Muhabir: Öznur Güneş