Meclis toplantısı bir önceki birleşimin tutanak özetinin okunup onaylanması ile başladı. Meclis gündeminde 2 madde görüşüldü. 

Meclis gündeminde; kırsal kesimlerde çöp sorununu çözmek ve konteyner alımı için iki müdürlük arasında para aktarımı sağlandı. 2 milyon 704 bin 500 TL. ödenek konteyner alımı için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne aktarıldı. 

Tahsin Erdem Zonguldak halkı ile eğleniyor: Muhtar yok, sosyal asistan var! Tahsin Erdem Zonguldak halkı ile eğleniyor: Muhtar yok, sosyal asistan var!

Gündemin 3'üncü maddesi şöyle: Çöp Konteyneri alımı için ihtiyaç duyulan 2.704.500,00 TL ödeneğin; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Mamul Mal Alımları harcama kaleminden tenzil edilerek, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çöp Konteyneri Alımı harcama kalemine aktarılması hususunun görüşülmesi. 

Gündemin 4'üncü maddesi şöyle: Bilgi İşlem Müdürlüğünün Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri harcama kaleminde bulunanan 600.000,00 TL ödeneğin tenzil edilerek, Plan ve Proje Müdürlüğününün Hizmet Alımları harcama kalemine aktarılması hususunun görüşülmesi. 

Bir sonraki meclis toplantısının 2 Şubat Cuma günü yapılması kararıyla toplantı sona erdi. 
Il Genel Meclisi-1

Muhabir: Öznur Güneş