Basın açıklamasına; Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar ve Memur Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri katıldı.
Enerji Bir Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör, "Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken,
Bürokratik oligarşi tarafından
yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor. Bürokratlar bir oldu, ortak akıl yok oldu" dedi.
Sedat Güngör'ün açıklaması şöyle:
"Emeğin ve emekçinin sesi olmak için
davetimizi kırmayıp iştirak ettiğiniz için
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Zorlu bir sürecin içerisinden geçmekteyiz.
Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon,
Diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek
toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor.
Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken,
Bürokratik oligarşi tarafından
yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor.
Son 20 yıllık süreçte;
demokratikleşme,
özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında
atılan bütün olumlu adımlar;
bir bir geri alınıyor,
kazanımlarımıza göz dikiliyor ve
hukuk düzeni yıkılıyor.
Anayasa ile hüküm altına alınan,
Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve
4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen
Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor.
Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir.
Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında
toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi.
Kamu Görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek,
Sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için
Kamu görevlilerimizden aylık 345 ₺ kesinti yapıldı.
Tasarruf tedbirleri ile
Personel servis hizmetinin kaldırıldığı,
Koruyucu giyimin engellendiği,
Fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve Toplu Sözleşme
Hükümlerinin engellendiği görülürken,
Sosyal Hak olan Lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı
açıklandı.
Sosyal hayata etkisi düşünülmeden,
Toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek;
Servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz.
Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında
Önemli bir yere sahip olan servis hizmeti
Genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez.
Biran önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor,
hem kamu görevlilerini
hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz.
Koruyucu Giyim Kazanımımız,
2012 yılından bu zamana 12 yıldır
sürekli ve sorunsuz uygulanıyor.
Madde hükmü diyor ki;
“Kime verileceğine,
Nasıl verileceğine,
Ne zaman verileceğine,
Nasıl Muhafaza edileceğine,
İlişkin Usul ve esaslar yetkili sendika ve
ilgili kurum tarafından belirlenir.”
Madde hükmü Açık ve net olmasına rağmen,
Bu kazanımımız, Bugün Ne oldu da
önce Maliye bürokrasisi tarafından yazıyla
Daha sonra da Genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor.
Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz
engellemelerin biran önce kaldırılıp,
kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz.
Fazla çalışma ücreti,
Tüm sendikalarımızın
hizmet kolu toplu sözleşmelerinde
2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur.
Toplu Sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın
ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri
yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor.
Burada bir şey eklemek istiyorum…

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Acil Servis'e bayram ziyareti Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Acil Servis'e bayram ziyareti

Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan
Fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamaz iken;
Bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da
ödenmemesi talimatlandırılıyor.
Buradaki tasarruf nedir?
Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır?
Biz diyoruz ki;
Angarya olmasın,
Akıttığımız terimizin karşılığı verilsin,
Toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin,
Parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin.

SERVİS, KORUYUCU GİYİM VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ;
Toplu sözleşme kazanımımızdır.
Anayasa’da belirtilen hakkımız,
Toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız,
Hukuk hiyerarşisi içerisinde
daha düşük olan Genelge ile engellenemez.
Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden
yenilenmesi konusu da tam bir muammadır.
Vatandaşlara %25 sınırı getirip,
kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet,
kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden
kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin
diyor.
Ocak ayında Lojman kiralarına %25 zam yapıldı.
Bunun üzerinde bir daha zam yapalım,
Kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar.
Kamu görevlisi bu gelirle;
sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor,
sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor,
sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor.
Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir,
hak verilebilir bir durum değildir.
Teknik personelin mali ve özlük hakları
ile çalışma şartları ortada…
Devletimize ve milletimize
yapmış oldukları katkılar
herkes tarafından biliniyor.
Teknik ve idari personelimizin
mali ve mesleki sorumlulukları
herkes tarafından görülüyor.
Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği,
İş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri,
Mesleki sorumluluklarının gereği
kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor.
Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor,
Çalışma barışının sağlanmasını istiyor.
Diğer taraftan,
Kamu İşveren tarafından söz verilen ve
Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan;
1. Dereceye 3600 ek gösterge konusu
hala çözüme kavuşmadı.
Emekli aylıklarının düşüklüğünü,
emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor.
2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın
Emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle
Büyük bir adaletsiz ortaya çıktı.
Görev aylığı – emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı.
Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor.
Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor.
Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve
emekli kamu görevlilerimiz için
1. Dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir.
Tazminat Yansıtma Oranları ve Ek göstergelerde
adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor,
sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz.
Sonuç olarak;
❖ Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,
❖ Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını,
❖ Koruyucu Giyim Kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını,
❖ Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini,
❖ Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,
❖ 1. Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,
❖ Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini,
❖ Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını,
❖ Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini,
İSTİYORUZ."

Muhabir: Öznur Güneş