Dış ticaret verileri değişmedi Dış ticaret verileri değişmedi

Tasarruf kelimesinin maliye bilimi açısından anlamı israfı önleme olmadığını ifade eden Gökhan Yılmaz, kente yapılan kömür yatırımlarını değerlendirerek "Zonguldak’a yakın olduğu için Ereğli ve Karabük’e kurulan Erdemir ve Kardemir Demir Çelik İşletmeleri dahi bu gün ithal kömür kullanmakta, yerli kömür almamaktadır. Bu ayıp hepimize yeter" dedi. 
Gökhan Yılmaz'ın açıklaması şöyle: "Hükümetin Tasarruf ve Verimlilik Paketi hakkında görüşlerimiz
Hükümetin 13.05.2024 tarihinde açıkladığı Tasarruf ve Verimlilik Paketinde, Devlet yönetiminde lüks, şatafat ve israfın önlenmesi gibi olumlu yönler olsa da, bir bütün olarak bakıldığında Ülkemizin sorunlarını çözmekten uzak olduğu, bu tedbirlerle Devlet harcamalarının sadece %1’i gibi küçük bir oranda israfın önlendiği anlaşılmaktadır. Türkiye Turgut Özal ve 80 darbesi ile, üreticiyi kambur gören, dünya ile bütünleşme kisvesi altında getirilen ve ülkemizi borç bataklığına sokan neoliberal ekonomi politikalarından derhal vaz geçmek zorundadır.
Tasarruf kelimesinin ekonomi teorisindeki tanımı, bir ülkenin ürettiği değerler üzerinden tüketmediği, yatırıma ayırdığı farktır. Bunu çiftçinin ürettiği buğdaydan tohumluğa ayrılan kısmı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısı ile Tasarruf kelimesinin maliye bilimi açısından anlamı israfı önleme değil, yatırım yapmak için ayrılan pay olarak değerlendirilir.
Örneğin Türkiye’nin Demir Çelik sanayinde kullanılmak üzere her yıl 12 milyon ton Taşkömürü ihtiyacı var. Bunun sadece 1,2 ton’u yani toplam ihtiyacın sadece 10 da 1’i Zonguldak’tan karşılanabiliyor. Kalan %90lık kısmı ithal ediliyor. Zonguldak’a yakın olduğu için Ereğli ve Karabük’e kurulan Erdemir ve Kardemir Demir Çelik İşletmeleri dahi bu gün ithal kömür kullanmakta, yerli kömür almamaktadır. Bu ayıp hepimize yeter.
Oysa ki, 30 Ocak 2022 tarihinde düzenlediğimiz Kömürde Üretim Devrimi Kurultayına sunulmak üzere, TTK Plan ve Prensipler Dairesi Eski Başkanı ve parti üyemiz sayın Dr. Necdet Biçer tarafından hazırlanan ve kurultaya sunulan raporunda; TTK’ya 15 yıl içerisinde eski ve yeni madenler için yapılacak 2,5 milyar $’lık bir yatırım ile, yılda toplam 15 milyon ton Tüvenan kömür ocaktan çıkarılarak lavvarlama işlemi sonrası %80 yıkama randımanı ile 12 milyon ton satılabilir üretim gerçekleştirilebilecektir.
Böylece yıllık 12 milyon ton satılabilir kömür üretildiğinde, yılda yaklaşık 5,4 milyar $ dövizin ülkemizde ve şehrimizde kalması sağlanacak, binlerce işsizimiz TTK’da istihdam edilecek işçi, esnaf ve zanaatkârın yüzü gülecek, çarşılar şenlenecek, ticaret hacmi yükselecek, Zonguldak zenginleşecek, TTK ve Rödevansçılar ile birlikte Milli Demir Çelik Sanayimizin ve Enerji Santrallerimizin metalurjik kömür ihtiyacının tamamı milli kaynaklar ile güvence altına alınacaktır. 
Ne yazık ki hükümet böyle yatırımlar yaparak yurtdışına giden milyarlarca $’ı ülkemizde tutabilecek, binlerce işsizimizi istihdam yaratabilecek kaynakları görmezden gelerek bir kaç ithalatçıyı zengin ederken, Mehmet Şimşeklerin yurtdışı bankalarından para bulması uğruna Atlantik sistemine boyun eğmektedir. Bu böyle gitmez Çözüm Üreticilerin Milli Hükümetidir.
Sadece Zonguldak özelinde verdiğim örnek gibi Türkiye’nin Ürettiği Değerlerden yatırım için kullanılacak değerler var. Ancak hükümet bunu görmüyor veya görmek istemiyor. Vatan Partisinin Tasarruf, Yatırım, Üretim, İstihdam ve hakça bölüşüm programı var. 
Bu gün Türkiye’nin 500 milyar $ dış borcu bulunmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de çiftçinin, emekçinin, sanayicinin alın teri ile üretilip kara dönüşen 500 Milyar $ para ise yurtdışında, İsviçre, Londra ve kıyı bankalarında yatmaktadır. Bu paranın ülkemize getirilerek yatırıma yönlendirilmesi gerekiyor. 
İkinci büyük kaynak ise sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı, banka kasalarında tutulan 4.670 ton ve 300 milyar $ değerindeki altındır. Bu altın da Türkiye’nin emekçileri tarafından üretilmiş bir değer. Bu altına el koyalım demiyoruz ancak sahiplerini teşvik ederek yatırıma dönüştürmek gerekiyor. 
Görüleceği gibi, Toplamda 800 – 850 milyar $ ile Türkiye’de çok kapsamlı büyük bir yatırım hamlesi planlanır, tasarruf kabiliyeti artırılır, milyonlarca insana iş yaratılır, bu potansiyel ile Türkiye’miz çok büyük bir kalkınma programını hayata geçirebilir.
Demek ki Türkiye’nin kaynağı ve tasarruf kabiliyeti var ve fakat Türkiye’de bu potansiyeli yatırıma dönüştürecek güçlü bir hükümet yok. Bunu yapabilmek için ise zaaflarından kurtulmuş güçlü bir devlet ve kararlı bir hükümet gerekiyor. Dolayısı ile Türkiye’nin kalkınması için Devlet yatırımlarının 3 yıl süre ile durdurulması veya israf ve şatafatın önlenmesi, kamu lojmanlarının satılması ve kamu personel servislerinin kaldırılması gibi kamu personelinin çalışma şevkini de kıracak birkaç küçük önlem değil, yatırım ve kalkınma odaklı, güçlü kararlı, başı dik bir duruş gerekiyor.
Ülkemiz Her tarafından ABD/NATO üsleri ve silahları ile çevrelenmiş, hiç olmadığı kadar büyük tehdit altında iken, Güçlü Devlet için Güçlü Ordu gerekir. Kamu lojmanlarının satılıp servislerin kaldırılması planlanırken, HDP – DEM parti Anayasa Mahkemesince 3,5 yıldır kapatılmadığı için, doğu ve güney doğu bölgelerimizde çalışan hakim - savcı, polis ve askerimizin güvenliği göz önüne alınmışmıdır? Buralarda görevli personelin lojmanı satılırsa güvenliği nasıl sağlanacak, işe gidip gelirken, son yerel seçimlerde pkk belediyelerine teslim edilen araçlarla nasıl işe gidip gelecek, Bu bölgeler istisna tutulmuşmudur? bilmiyoruz.
Bu koşullarda, Ülkemizi de, Zonguldak’ımızı da, TTK’mızı da, Redövanscımızı da, zaaflardan kurtaracak Üreticilerin Milli Hükümetini kuracak program olan, Vatan Partisi’nin 04.05.2024 tarihinde açıkladığı Milli Devlet Bildirgesini tüm halkımızın taktirlerine sunuyoruz. Türkiye’nin çeşitli siyasal kökenlerden gelen öncülerini, Vatan Partisi’nde teşkilatlanmaya çağırıyoruz. Üreticilerin Millî Hükümeti görevini hep birlikte başaracağız.
Bu vesile ile, İçine girdiğimiz zor dönemde Millî Devletimizi güçlendirme talebini hep birlikte yükseltmeyi değerlendirmenize sunuyoruz. 27 maddelik Acil Programı okumak ve Millî Devlet Bildirgesini imzalamak için millidevletbildirgesi.com adresine girmenizi rica ederim."

Muhabir: Öznur Güneş