Tünellerde kaza: Sürücü bariyerlere çarptı Tünellerde kaza: Sürücü bariyerlere çarptı


Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun’un Kozlu Balıkçı Barınağı’nda çekeğinin olduğu ortaya çıktı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu,  Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun’a “15 gün içinde çekeği boşalt, anahtarları teslim” şeklinde resmi yazı gönderdi.
Hasan Tosun’un 8 Mayıs 2024 günü teslim aldığı yazı şöyle:  
“Kozlu Balıkçı Barınağı kooperatifimizce Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığından kiralanmış ve kooperatifimizce Balıkçı Barınakları Yönetmeliği kapsamında işletilmektedir.
Bağlı bulunduğumuz, Kozlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da barınak rutin aralıklarla denetlenmekte olup ilgi yazı ile denetim raporu gönderilmiş ve Balıkçı Barınakları Yönetmeliğine uygun olmayan hususlar tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca belirtilen usulsüzlüklerin giderilmemesi halinde barınak sözleşmesinin iptal edileceği ve yönetim kurulu üyelerinin her birine 131.236,00 TL'na kadar idari para cezası uygulanacağı hususu tebliğ edilmiştir. 
Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 3. Maddesinde 'Balıkçı Barınağı: Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek ile mendireklere korunmuş yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurtarma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapıları' olarak tanımlanmış olup, Balıkçı barınaklarının üst yapılarının ve imkanlarının Balıkçılara tahsis edilmesi, kullandırılması amacını gütmektedir. Başka bir deyişle Balıkçı Barınakları Balıkçılar için inşa edilmiş yapılardır.
Son dönemde gerek Tarım Bakanlığı yetkilileri, gerekse İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri barınak içerisinde bulunan 'Ağ Tamir Yeri ve Depoları' hin balıkçılar haricinde özel kişilere tahsis edildiği, Balıkçı Barınakları yönetmeliğinde belara aykırı olarak balıkçı faaliyeti dışında kullanıldığı gerekçesiyle ilgide kayıtlı yazı ve şifahi olarak uyarıda bulunmaktadırlar.
Su Ürünleri Kanunu/Yönetmeliği ve Balıkçı Barınakları Yönetmeliği kapsamında belirtilen usulsüzlüklerle ilgili Yönetim Kurulu olarak mevzuat kapsamında faaliyet yürütmek, cezalara muhatap olmamak ve barınağı amacı doğrultusunda yönetmek önceliğimizdir
Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alındığında kanuni gerekçelerle kullanmakta olduğunuz ağ tamir yeri ve deposunu; balıkçılık faaliyeti yürütmediğiniz, başka bir deyişle Ruhsatlı Balıkçı Teknesine sahip olmadığınızdan dolayı tahliye etmeniz gerekmektedir. İş bu yazının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tahliye İşlemini tamamlayıp depo anahtarını kooperatif başkanlığına teslim etmeniz, aksi halde idari makamlarca tahliye işleminin yapılacağı hususunda. Bilgi ve gereğini rica ederiz.”

Kaynak: Haber Merkezi