Çaycuma Halk Eğitim Merkezinde açılacak kurs için Almanca öğretmeni arandığı duyuruldu.

Başvuru yapmak isteyenlerde aranacak nitelikler şöyle:

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;

A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev

almalıdır.

B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Almanca öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.

C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış

öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:

Hakan Toprak, Karapınar Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı Hakan Toprak, Karapınar Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı

1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Almanca mezun olanlardan öğretmenlik formasyon

bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;

a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”

esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;

i) Almanca dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil

öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan

aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

ii) Yabancı dilde Almanca öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından

mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM

tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer

uluslararası sınavlarla KPDS ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS' den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

Kaynak: Yeliz Alagöz